Over ons

Teunis Advies & Administratie is een kleinschalig administratiekantoor dat zich voornamelijk richt op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het kantoor kenmerkt zich door een grote mate van deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid. Door onze ruime kennis en jarenlange praktijkervaring zijn wij zeer vertrouwd geraakt met de gang van zaken binnen het MKB. Hierdoor kunnen wij ook voor uw onderneming een waardevolle aanvulling zijn.

Voor iedere ondernemer is het voeren van een administratie een tijdrovende maar wettelijk vereiste bezigheid. Het is een belangrijke activiteit van elke onderneming. Een goed gevoerde en actuele administratie staat in dienst van het bedrijf en niet andersom. Als u geld en tijd wilt besparen en zich volledig wilt kunnen richten op de kernactiviteit van uw bedrijf, dat is het ondernemen, dan kunt u uw financiële administratie met een gerust hart aan ons uitbesteden en toevertrouwen.

Teunis Administratie & Advies is een kantoor waar u al uw mogelijke administratieve dienstverlening kunt onderbrengen. Door samenwerking met diverse accountantskantoren kunnen wij ook de accountantsverklaring voor u laten verzorgen indien dat noodzakelijk mocht zijn.

Administratiekantoor of accountant?

De controlerende functie van de accountant is alleen noodzakelijk, als de ondernemer wettelijk verplicht is een accountantscontrole toe te passen.

De wettelijke verplichting geldt indien:

1. Het balanstotaal groter is dan € 6.000.000
2. De netto-omzet hoger is dan € 12.000.000
3. Het gemiddelde aantal (fulltime) werknemers meer is dan 50

Als een rechtspersoon op twee opeenvolgende jaren aan twee van deze drie criteria voldoet, dan is de onderneming verplicht de jaarrekening door een accountant te laten opmaken.

In de overige situaties zijn vrijstellingen in het jaarrekeningrecht van toepassing. Dit houdt in een beperkte inrichting van de jaarrekening en een slechts gedeeltelijke openbaarmaking van de jaarrekening. Dus vrijstelling accountantscontrole.

Conclusie

Er voldoen dus maar weinig MKB bedrijven aan de wettelijke verplichting hun jaarrekening en publicatie jaarstukken te laten verzorgen door een accountant. De eenmanszaak en de kleine BV kunnen dus goed terecht bij een administratiekantoor. Het is echter verstandig om de jaarrekening wél door een accountantskantoor te laten samenstellen. Om de hoge kosten van een accountantskantoor te drukken kunt u uw administratie uitbesteden aan Teunis Administratie & Advies, wij zorgen dan dat alles compleet aangeleverd wordt bij de accountant zodat er door hem/haar simpel en snel de jaarrekening samengesteld kan worden. Zo hebt u het beste van twee werelden tegen de laagst mogelijke kosten!