Nieuws

Nieuws

Wat betekent de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ voor ondernemers?

Vanaf 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat ondernemers sneller een medewerker in vaste dienst nemen in plaats van een flexibele vorm. Dit omdat de wet de flexibiliteit van het personeelsbestand beperkt en de personeelskosten verhoogt. De regering wil de kloof tussen flexibele werknemers en werknemers die een vast contract hebben verkleinen. Dit door oproepkrachten meer zekerheid te geven, met als gevolg dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om een vast contract aan te bieden. Want momenteel hebben flexibele werknemers vaak minder rechten en slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan vaste werknemers. Het belangrijkste aandachtspunt voor ondernemers is dat payrollmedewerkers meer gaan kosten omdat ondernemers deze meer moeten gaan betalen. Echter zijn er nog meer veranderingen en die lees je hieronder.

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 verandert de berekening van de transitievergoeding. Deze vergoeding wordt bepaald door het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren en gaat dus veranderen vanaf 1 januari.

Ketenregeling
Tot 31 december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan, maar dit gaat veranderen. Vanaf 2020 kunnen werkgevers namelijk 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan met een werknemer. Wat volgt is dan automatisch een vast contract.

Betere voorwaarden
Werknemers met een payrollcontract, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die een vast contract hebben.

Cumulatiegrond
Dat een werkgever een werknemer niet zomaar mag ontslaan, is duidelijk. De werkgever moet zich namelijk houden aan de regels uit het ontslagrecht. Vanaf 2020 is het echter mogelijk om via de kantonrechter iemand te ontslaan wanneer omstandigheden uit meerdere ontslaggronden voldoende aanleiding daarvoor geven.

WW-premie
Voor werknemers met een flexibel contract betalen werkgevers vanaf 1 januari 2020 een hogere WW-premie dan voor werknemers die een vast contract hebben.

Oproepwerknemers
Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk en na 12 maanden moet de werkgever een nieuw contract aanbieden met een aantal uren dat vast staat.